opravdu

V úvodu mých stránek musím zdůraznit, že léčitelská prexe je založena na lidové moudrosti, starých tradičních metodách, kterou člověk sbírá s věkem a je mnohokrát ověřena zapsána mnoha učenci a ověřována používáním mnoho staletí. Na těchto mnohaletých zkušenostech našich předků byla vystavěna dnešní lékařská věda, tak jak ji známe, která postupem času a s původně dobrým úmyslem všechny účinné metody počala rozpitvávat a rozdělovat do mnoha a mnoha oborů a specializací, které spolu ne vždy koordinují. Proto se se snažím stimulovat vnímavé lidi k touze po poznání, jak tělo přirozeně funguje, a že jeho samoléčebné schopnosti jsou bezbřehé, stačí jen naslouchat příznakům a zajistit nápravu co nejdříve. Je mi líto, že se v medicíně čím dál více vytrácí otázka mravní etiky, čestnosti, sounáležitosti a lidskosti. A proto se budu snažit směřovat pozornost zpátky k nejmoudřejší přírodě a její genialitě v jednoduchosti, s respektem k lidským schopnostem přirozeného "samo-léčení" jak fyzična, tak i lidské duše, na bázi posilování přirozené autoimunity.

Nezapomínejme, že nemoc není strašák, je to komunikační kanál s našimi těly a je potřeba mu naslouchat a porozumět.

JAK JSEM SE DOSTALA K LÉČENÍ?

Odjakživa jsem pociťovala touhu pomnáhat lidem a věděla jsem, že je to zárověň můj úděl a životní cesta. Na doporučení mistra Reiky jsem absolvovala před 35 lety kurz Reiky, tím to celé začalo.

Začala jsem naslouchat vnitřnímu hlasu, kterému jsem delegovala úkol osobního rádce a už nikdy jsem ho neumlčovala. Dnes slyším volání o pomoc z úst mnoha lidí, už když jen řeknou pár slov, rozupoznávám, v čem je příčina jejich potíží.

Dnes už vím, že člověk je zdravý pouze, pokud respektuje své tělo a ducha. Vím, že tělo je dostatečně moudré, že vždy slyšíte jeho varování, tělo vám nikdy nelže a nikdy vás nechce zranit. To můžete udělat jenom VY, vaše EGO. Ego rádo hostí temné síly, ale jen, pokud vy sami s tím souhlasíte. Vše můžete odmítnout, zbavit se svých problémů, nechte mluvit duši, sídlí v ní obrovská moudrost a zázračné síly uzdravení. Jen vy sami určujete, kdo a jak vládne vašemu tělu. Pokud přenecháte vládu silám, vládnou oni vám, podle jejich vůle, protože jste jim tu vůli odevzdali. Pokud ovšem ovládáte síly ve vás, slouží vám stejně vytrvale. Nikomu neodevzdávejte svou vůli, to je klíč k vašemu životu ve zdraví. A poslouchejte svého rádce, sídlí v oblasti srdce. Pokud se vám zdá, že spí, bijte se v hruď, tam kde je brzlík a probuďte ho, zřejmě sdřímnul, protože dlouho nesloužil.

Pokud už selhala veškerá léčba a s pomocí lékařů jste se nedokázali zbavit svých potíží, pak vy sám jste příčina neuzdravení. Přijďte si promluvit, nečiňte předčasné závěry na základě domněnek a chtějte přijmout rozumný náhled na věc, bojujte sami za sebe.