Věřte nebo ne, 

Rozhodni o sobě sám

V úvodu mých stránek musím zdůraznit, že léčitelská prexe je založena na lidové moudrosti, starých tradičních metodách, kterou člověk sbírá s věkem a je mnohokrát ověřena zapsána mnoha učenci a ověřována používáním mnoho staletí. Na těchto mnohaletých zkušenostech našich předků byla vystavěna dnešní lékařská věda, tak jak ji známe, která postupem času a s původně dobrým úmyslem všechny účinné metody počala rozpitvávat a rozdělovat do mnoha a mnoha oborů a specializací, které spolu ne vždy koordinují. Proto se se snažím stimulovat vnímavé lidi k touze po poznání, jak tělo přirozeně funguje, a že jeho samoléčebné schopnosti jsou bezbřehé, stačí jen naslouchat příznakům a zajistit nápravu co nejdříve. Je mi líto, že se v medicíně čím dál více vytrácí otázka mravní etiky, čestnosti, sounáležitosti a lidskosti. A proto se budu snažit směřovat pozornost zpátky k nejmoudřejší přírodě a její genialitě v jednoduchosti, s respektem k lidským schopnostem přirozeného "samo-léčení" jak fyzična, tak i lidské duše, na bázi posilování přirozené autoimunity.

Nezapomínejme, že nemoc není strašák, je to komunikační kanál s našimi těly a je potřeba mu naslouchat a porozumět.

Odjakživa jsem pociťovala touhu pomnáhat lidem a věděla jsem, že je to zárověň můj úděl a životní cesta. Na doporučení mistra Reiky jsem absolvovala před 35 lety kurz Reiky, tím to celé začalo.

Začala jsem naslouchat vnitřnímu hlasu, kterému jsem delegovala úkol osobního rádce a už nikdy jsem ho neumlčovala. Dnes slyším volání o pomoc z úst mnoha lidí, už když jen řeknou pár slov, rozpoznávám, v čem je příčina jejich potíží.

Dnes už vím, že člověk je zdravý pouze, pokud respektuje své tělo a ducha a vybere si prostředí, které mu prospívá. Z toho vyplývá, že všechno je jen o nás a našem výběru. Pokud vás teď napadá, že už je na výber pozdě, že užmáte vybráno, je to jen výmluva, vyhýbání se nezbytnému, strach z neznámého - a to se dá řešit.  Vím, že tělo je dostatečně moudré, že vždy slyšíte jeho varování, tělo vám nikdy nelže a nikdy vás nechce ranit, nešeptává velmi jemně, skoro nepoznatelně - ale čím dále silněji. Kdykoli zasznamenáte jeho volání o pomoc, vyslyšte ho a udělejte malý krok ke změně. To můžete udělat jenom VY, nikdo jiný. Vaše EGO je arbitr a soudce, který zabraňue zbytečné panice (bílý panáček na levém rameni), jindy zase vyšiluje , pokud jste moc v klidu (červený panáček na pravém rameni). Starají se o Vaši vyrovnanost a neustále se mezi sebou dohadují a nabízí miliony variant řešení a zdůvodňují je, jsou to vaše vnitřní váhy a starají se o Vaši vyrovnanost, rozhodnout ale musíte sami ve vašem EGU. Ego jako soudce, pohostí cokoli, co si vyberete a s čím vnitřně souhlasíte, tak to musíte chápat. Vše můžete odmítnout, zbavit se svých problémů, nechte mluvit duši, sídlí v ní obrovská moudrost a zázračné síly uzdravení (duše sídlí v rddci). Jen vy sami určujete, kdo a jak vládne vašemu tělu. Pokud ovšem ovládáte síly ve vás, slouží vám stejně vytrvale. Nikdy a nikomu neodevzdávejte svou vůli, to je klíč k vašemu životu ve zdraví. A poslouchejte svého rádce, který sídlí v oblasti srdce. Pokud se vám zdá, že spí, bijte se v hruď, tam kde je brzlík a probuďte ho, zřejmě sdřímnul, protože vám dlouho nesloužil.

Pokud už selhala veškerá vaše úsilí a s pomocí lékařů jste se nedokázali zbavit svých potíží, pak vy sám jste příčina neuzdravení. Přijďte si promluvit, nečiňte předčasné závěry na základě domněnek a chtějte přijmout rozumný náhled na věc, bojujte sami za sebe.