Uzdravující milování

17.05.2021

Milování patří dozajista k jedné z nejkrásnějších lidských činností, hlavně ve zdravém těle. Myslím tím pochopitelně milování s milovanou osobou. Při milostném spojení dochází ke splynutí duší, v přeneseném smyslu "zapadá milostný klíč do milostného zámku". 

Tento akt je nesmírně významný i z hlediska léčení, protože se v těle rozproudí energie, vytvářející obrovský léčivý potenciál. Tuto energii můžete vnímat jako velmi dobrou náladu, opojenost, radost ze života, všechny smysly pracují naplno, a svůj potenciál rozsévají do všech částí těla, kde se ukotvují a dále působí a tvoří své zásoby do budoucna. Pochopitelně čím upřímnější a čistší vztah, tím kvalitnější energie.  Jiná energie ovšem vzniká při milování s nemilovaným partnerem, nebo partnerem, který je vázaný ve svazku s jinou osobou. Při tzv. nevěře vzniká podobný potenciál, ovšem v opačném chodu. Ukládají a zásobují se esence, které tělu neprospívají a po určitém čase může tělo dokonce onemocnět. Většina lidí si tyto nemoci nedává do souvislosti s tím, jak využívá sexuální energii. Mnoho informací na toto téma  nenaleznete. 

Doporučuji se nad tímto tématem zamyslet a z dlouhodobého hlediska sledovat, jaký vliv má různé sexuální chování i na váš život. Možná, že dojdete k zajímavým závěrům a budete více zodpovědní sami k sobě, ale i k druhým.