ZAJÍMÁŠ SE O SEBE?

05.08.2021

V posledních několika letech klesá zájem člověka o svoji osobu, konkrétně o duchovní svět, který je součástí fyzického světa. Rozhodně se nejedná o jev nahodilý, jde o následek všech změn v oblasti ekonomiky, materiálních hodnot, rozpolcení zdravovědy, a mnoha dalších faktorů, které se derou do popředí zájmu jako ty hlavní, kterým by se měl člověk přIzpůsobovat. A možná, by se i přizpůsobil, kdyby změny neprobíhaly tak rychle. 

Věda moderního světa zapomíná na ucelenost, na čím dál více potlačovaný jev "duchovního smutku". Vše, co se v našich životech děje, musí být tzv. "stráveno" v duchovním prostředí každého člověka, po té teprve může přejít do fyzické roviny - a ne naopak. V případě, že události nestrávíme, začnou se hromadit v odpadlišti a narušovat tak rovnováhu našeho dobrého pocitu, NECÍTÍME SE DOBŘE. Ze začátku tento pocit není nijak významný a lze ho přehlížet, mozek si tento jev vysvětlí jako následek únavy z předchozí činnosti, popřípadě nevyspání, starostí z práce či s dětmi. A přitom již všechny příznaky svědčí o nestrávených záležitostech prošlé historie vašeho žití.

 Začínáme vytvářet zamotané klubko nestrávených esencí a připravujeme si prostředí pro vznik mnoha nemocí. Logicky tedy začneme řešit změnu jídelníčku, režim spánku, odpočinku, sportu, relaxace - abychom nakonec zjistili, že jsme dosáhli příliš málo úspěchů. Po roce jsme sice štíhlejší, silnější, starosti už dávno přešly, ale STÁLE NÁM NENÍ DOBŘE. Někdo se dozvěděl, že má ve 30-ti letech osteoporózu, bolí ho různé části těla, jinému se tvoří na kůži bradavičky, dalšímu chybí sexuální apetit (libido), jiný bývá často nemocný chřipkou, nebo trpí neopodstatněnými horečkami, pravidelnými alergiemi, astmatem, psoriázou, či psychickými obtížemi. 

Nespokojenost se sebou je odrazovým můstkem k nespokojenosti s okolím, a má přímý vliv na vztahy v rodině. Vlastně pro výčet problémů, které mají vcelku jednoduché řešení, zde není dostatek místa. Lidé většinou nejsou schopni prohlédnout dál, než za fyzično svého těla. A ti, co prohlédli, a věnují se józe, tchi kung, tanci, nebo jakékoli duševní aktivitě, či relaxaci, dělají velmi dobře svému tělu, ovšem příčina problému stále není řešena, zamotané klubko se již nezvětšuje a možná i pomalu rozmotává, ale uvnitř něho zahnívá neřešený problém, který jednou vytryskne na odiv, třeba nějakou zhoubnou nemocí. Problém je nejjednodušší řešit brzy po vzniku, nejlépe však s prvními příznaky jakéhokoli problému, který vznikl dle vašeho úsudku BEZDŮVODNĚ. Právě tyto bezdůvodné, s ničím nesouvisející potíže jsou zamotávajícím se klubkem budoucích velkých obtíží. 

Najděte terapeuta, který rozumí lidské duši, který dokáže najít příčinu problému a je ochoten vám pomoci vymanit se z těchto pout. Následně se pak budou dít pro nezasvěcené divy, pro nevěřící nepochopitelné jevy, kdy duše po ztrátě zátěže ožije, odlehčená se vrátí do původního stavu beztíže a produkuje esence samoléčení. Pak jen stačí dát duši trochu času a sami se přesvědčíte, že vaše tělo je zázrak.