Druhy výkladu

Osobní výklad

Forma tohoto výkladu spočívá v přímém osobním spojení s osobou, které se výklad týká. Odehrává se v předem dohodnutém čase, nejlépe v klidném prostředí (prostředí ovlivňuje přesnost výkladu), trvá hodinu, jsou povoleny jakékoli otázky na osobní život, partnerský život, děti i vzdálenější rodinné příbuzné, dále pracovní prostředí, finance, zdraví a další životní otázky. Klient míchá karty, po sejmutí tvořím základní stavebnici výkladu, kde první pilíř ukazuje na současnou situaci a druhý pilíř odkazuje na budoucnost. Tento výklad je velmi přesný, cca 98%.


Výklad po telefonu

Výklad po telefonu spočívá v přímém telefonickém spojení s osobou, které se výklad týká, nebo se dotazujete na jinou osobu, k níž máte vztah. Klientovi zavolám v předem dohodnutém čase, výhodou je, že hovor lze objednat i ve večerních hodinách. Je určen pro klienty, kteří potřebují akutní pomoc a nemohou déle čekat na objednání nebo osobní schůzku, popřípadě nemají zájem se osobně setkat. Jsou povoleny jakékoli otázky na osobní život, partnerský život, děti, rodiče, zdraví a nemoci, záležitosti ve složitém rozhodování, finance, rozchod, rozvod, nevěra, panika, strach, úzkost. Karty míchám po energetickém spojení s klientem na dálku, po sejmutí tvořím základní stavebnici 9 karet výkladu, kde první pilíř ukazuje pouze řešení aktuální situace a odkazuje na budoucnost. Tento výklad ofotím a zasílám telefonicky na Whatsapp, Viber, Mesenger. Výklad  je velmi přesný, při výkladu se energeticky propojím i na osobu nebo situaci, týkající se výkladu pro jinou osobu, jejího stavu či mysli. Vše ohledně výkladu musí být korektní a v rámci uctivosti a respektu k dobrým mravům.


Roční výklad e-mailem

Klient sdělí konkrétní dotaz e-mailem a já popíšu v odpovědi situaci v bodech a karetních významech. Karty mají jinou řeč než lidé, promlouvají ke mě jako médium, nemluví řečí tohoto světa, ale mluví v náznacích, jakýchsi šifrách, které umí dobrá kartářka rozšifrovat na srozumitelné segmenty, které pak poskládá do obrazu a přeloží do srozumitelného jazyka tázajícímu. Lze objednat kdykoli, je určen pro neakutní situace - odpovídám podle času, což může trvat i několik dní. Jsou povoleny jakékoli otázky. Karty míchám po energetickém spojení s klientem na dálku, potřebuji první jméno osoby, jíž se výklad týká a datum narození. Po sejmutí tvořím velkou stavebnici výkladu, kde použiji veškeré karty, jejichž význam čtu křížovým stylem, kde jednotlivé karty souvisí s okolními kartami a doplňují jejich význam. Tento výklad je celkem přesný, při výkladu se energeticky propojím na energii vesmíru a přes něj na tázající osobu. Vhodné jak pro celoroční výklad a dlouhodobé předpovědi.

 Výklad po skype

Výklad live po skype, klient nemusí sdělit konkrétní dotaz, má-li pro to důvod. Já míchám karty a při sejmutí se mi odhalí ve třech hromádkách karet otázka - pokud klient potvrdí správnost otázky, pokračuji ve výkladu formou dvou pilířů, ke každé otázce zvlášť. Lze objednat po telefonické, či mailové komunikaci a je určen pro běžné problémy - nebo jen jako forma zábavy, či potvrzení nebo doplnění již zváženého rozhodnutí, trvá 20 - 30 minut. Jsou povoleny jakákoli témata otázek. Karty míchám po předešlém energetickém spojení s klientem na dálku, po sejmutí tvořím velkou stavebnici výkladu, křížovým stylem, nebo pilířový styl, který odhalí nynější stav a následné řešení v blízké budoucnosti. Dokládám pomocné karty k upřesnění výkladu, který bývá velmi zajímavý a přesně dokáže odhalit myšlenky klienta i tázaných osob. Při plné soustředěnosti klienta je výklad velmi přesný. 


Jak přijímat výklad

Když ke mě přicházíte, vaší pohnutkou bývá obvykle obava, strach nebo potřeba ujištění. V žádném případě není třeba se bát, co Vám karty ukáží. Je dobré si uvědomit, že můj výklad popisuje Váš nynější směr běhu života tak, jak ho vaše kroky do nynějšího času nastavily. A nyní při výkladu máte pochopit, co můžete změnit, na co se soustředit, aby jste měli čas v dostatečném předstihu koordinovat své budoucí chování a činy, aby jste věci, které chcete v životě nechat, podpořili a věci, které se Vám nelíbí, aby jste jim předešli. Karty Vám otevírají oči, aby jste viděli, co nechcete vidět, nebo co si neúmyslně přivoláváte do života. To vše znamená, že při každém výkladu můžete zůstat klidní, protože ihned spolu probereme, co se dá dělat a jak situaci co nejlépe zvládnout. 

 

TAROT

tarotové karty nepoužívám, protože z nich nikdo nedokáže popsat problém, ani probíhající děj, nemluví k problému konkrétně, umí se orientovat pouze tématicky - oblast kalichů, měčů, pokárů apod. Z toho důvodu jsou hojně kupované k takzvanému výkladu "na doma" a používá je tolik amatérek, výklad s nimi je totiž dětsky jednoduchý.

Zajímavé bylo, když mi jednou kartářka na otázku zdraví (obavy z alergie) vysvětlovala, jak s tím souvisí Karta Velekněžka, jež má ve významu:

Intuice a vědomí. Komunikace myšlenek a hlubokých citů. Vnitřní klid. Vnáší moudrost minulosti do přítomných situací. Skryté hloubky.

Tu samou kartu jsem si posléze vybrala při dotazu na bydlení. Odpověď mě samozřejmě neuspokojila a zdálo se mi, že by nemohla být jiná ani kdybych se ptala na lásku, na mámu, na práci, na písemku z matematiky či na to, zda tuším, že je to podvodnice. A následující karty nebyly o nic rozumější, vlastně bylo skoro jedno, co na nich bylo, záleží pouze na mentální, rétorické schopnosti a praxi iluzionistky. Na tutéž otázku vyložila dále osmičku mečů. Zajisté chápete, že s poslední větou jsem se cítila hned lépe....:

Sklíčenost. Vnitřní pocity nedovolují otevřít se okolí a efektivně s ním spolupracovat. Uzavírání se ve vlastním neštěstí a úzkosti.

Takže v případě že Vám na jakýkoli Váš dotaz vyjde jakákoli z karet, kartářka má tendence výklad směřovat pouze k významu této jednotlivé karty, snaží se najít vždy nějakou spojitost a už vůbec nedokáže z těchto karet vyčíst, co má tázající udělat, aby problém vyřešil. Takže výklad byl vždy doplňován zjevně osobními radami té které kartářky - naštěstí většina z nich poskytuje rady víceméně přátelské, dle svých životních zkušeností a osvědčených lidových postojů.

Tarotová kartářka vás nechá vyložit zpravidla 3, 7 nebo 9 karet a popisuje na těchto kartách zobrazený děj (ten je na některých typech karet doslovně popsán) a snaží se tento popis vtěsnat do právě probírané otázky tak, aby to vypadalo, jako že to souvisí s tématem. Pokud karta s tématem naprosto nesouvisí - a tak se děje ve většině případů, pak se vykladačka najednou rozhovoří o neznámé mnohaleté minulosti a výběr karet omlouvá buďto jakousi nevyřešenou karmou z minulosti, popřípadě dějem, který by se možná mohl v budoucnu teprve odehrát. Z takového výkladu odchází klient zpravidla rozčarován a někdy i patřičně vyděšen a obohacen o neseriózní informace a o obavy z budoucnosti - které se ovšem údajně mohou vyskytnout až za neurčitý počet měsíců. Zároveň s touto hrozbou následuje nabídka objednávky na další výklad.

Takovéto kartářky iluzionistky uvidíte často v televizi, na různých firemních akcích, na výstavách, na tržnici ve stánku, protože ony sami ve své neomalenosti berou vykladačství pouze jako byznys. Opravdovou kartářku najdete v soukromí, bez kamer a světel, bez alkoholu a směšných rekvizit jako jsou pestrobarevné ubrusy a křišťálové koule s virgulí.

Skutečná kartářka působí skromně.