Druhy výkladu

Dopřej si více pozornosti

Osobní výklad

Forma tohoto výkladu spočívá v přímém osobním spojení s osobou, které se výklad týká. Odehrává se v předem dohodnutém čase, nejlépe v klidném prostředí (prostředí ovlivňuje přesnost výkladu), trvá maximálně hodinu, řešíme otázky na osobní život, partnerský život, děti i vzdálenější rodinné příbuzné, dále pracovní prostředí, finance, zdraví a další životní otázky. Klient míchá karty, po sejmutí tvořím základní stavebnici výkladu, kde první pilíř ukazuje na současnou situaci a druhý pilíř odkazuje na budoucnost. Tento výklad je velmi přesný, cca 98%.


Výklad po telefonu

Výklad po telefonu spočívá v přímém telefonickém spojení s osobou, které se výklad týká, nebo se dotazujete na jinou osobu, k níž máte vztah. Klientovi zavolám v předem dohodnutém čase, výhodou je, že hovor lze objednat i ve večerních hodinách. Je určen pro klienty, kteří potřebují akutní pomoc a nemohou déle čekat na objednání nebo osobní schůzku, popřípadě nemají zájem se osobně setkat. Jsou povoleny jakékoli otázky na osobní život, partnerský život, děti, rodiče, zdraví a nemoci, záležitosti ve složitém rozhodování, finance, rozchod, rozvod, nevěra, panika, strach, úzkost. Karty míchám po energetickém spojení s klientem na dálku. Tento výklad mohu ofotit a zaslt telefonicky na Whatsapp, Mesenger. Výklad  je velmi přesný, při výkladu se energeticky propojím i na osobu nebo situaci, týkající se výkladu pro jinou osobu, jejího stavu či mysli. 


Jak přijímat výklad

Když ke mě přicházíte, vaší pohnutkou bývá obvykle obava, strach nebo potřeba ujištění. V žádném případě není třeba se bát, co vám karty ukáží. Je dobré si uvědomit, že výklad popisuje váš nynější směr běhu života tak, jak ho vaše kroky do nynějšího času nastavily. A nyní při výkladu máte pochopit, co můžete změnit, na co se soustředit, aby jste měli čas v dostatečném předstihu koordinovat své budoucí chování a činy, aby jste věci, které chcete v životě nechat, podpořili a věci, které se Vám nelíbí, aby jste jim předešli. Karty vám otevírají oči, aby jste viděli, co nechcete vidět, nebo co si neúmyslně přivoláváte do života. To vše znamená, že při každém výkladu můžete zůstat klidní, protože ihned spolu probereme, co se dá dělat a jak situaci co nejlépe zvládnout.