KDYŽ SE DOZVÍŠ ŠPATNOU DIAGNÓZU

17.05.2021

......zhroutí se ti svět. Nemyslíš na nic jiného, než na to, jak budeš žít s nemocí, co vše se ti v životě změní a jak moc vše bude komplikované. Své tělo svěříš do rukou lékařů, vzdáš se veškeré své síly, rozumu, citu a následuje předepisování a polykání pilulek. Cítíš se bezmocný a netušíš, že jsi absolutně jediný, kdo má schopnost tě vyléčit.

Ale možná tě ani na chvíli nenapadne, že by jsi měl něco začít dělat sám se sebou - a vyléčit se. Bohužel, pokud se nedokážeš na nemoc podívat jako na přítele, učitele, zoufalého mentora, který je na konci svých sil, tak jediná možnost jak dát najevo, že organizmus je v nerovnováze nebo vyčerpán a na konci svých sil, je transformace tělesných, čili fyzických nároků, formou nemoci.

Odkud začít. Předně se uklidni a přemítej, co ti tělo naznačuje. Většinou má nemoc něco společného s problémem, který je potřeba řešit. Vždy bývá současným ukazatelem i fakt, že je na osobu v nějakém životním okruhu vyvíjen tlak. Pokud máš pocit, že se ve tvém životě děje něco, co se ti příčí, nebo ti to vadí, jen si to uvědom, abys mohl sledovat, jak to vzápětí, po dodržování několika principů zdravého života, bude mizet a současně se budeš uzdravovat.

1. princip - tvá vůle

zeptej se sám sebe "co by jsi opravdu chtěl aby z tvého života zmizelo a následně si uvědom, co chceš, aby ve tvém životě naopak bylo - a jedno po druhém si to zapiš do deníku s nápisem ZDRAVÍ a toto do života vpracuj, nenásilně a pomalu to tam zasouvej. Ta snaha musí být zřejmá, tělo potřebuje vnímat tvou snaživost. Pokaždé když zažiješ a vpravíš do života něco co chceš, co tě baví, pokaždé vytlačíš něco, co nechceš. A to je první princip léčení svého života, protože čas který využíváš není možné čerpat zároveň pro chtěné i nechtěné.

2. princip - informace

Sleduj co tě zaujme v běžném životě, to, co se tě vyloženě dotýká, to jsou informace pro tebe. Informace, kterým bys měl věnovat pozornost, protože buď ti ukazují a naznačují problém, který už existuje, aniž by byl naplno vnímán, nebo že k němu naopak směřuješ. Vnímej tuto informaci jako pomoc, návod, protože toto oznámení může přijít odkudkoli, například v článku, který náhodně přečteš ve svém oblíbeném časopise, nebo dostaneš informaci z okolí od svých známých nebo rodiny.

3. princip - slunce

Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády.

(Jan Werich)

4. princip - harmonie

Vždy usiluj o harmonii v každé chvíli svého života. Nic nemusíš a můžeš jen to, co opravdu chceš. O tom co chceš, rozhoduješ jen ty. Vše ostatní je jen výmluva. Neschovávej se za záda druhých. Rozhoduj o sobě sám, zodpovědnost sám za sebe je jediné východisko a lék číslo 1.

5. Princip - pomíjivost

Vše je pomíjivé, i život. Ve svém vědomí můžeš nechat vše plynout, můžeš od všeho odejít, smířit se se ztrátou, protože všechno je od Boha a patří to Bohu. Děkuj, že ti Bůh dovolil "TO" mít a nech "TO" plynout, pokud nastane čas opouštění.

6. Princip - potrava

Pamatuj, jsi jako rostlina a tvojí půdou je potrava. Pokud má půda živiny, dočkáš se květu i plodů. Jinak uschneš a po té zahyneš.

7. Princip - pohyb

Pohyb udržuje tělo i ducha v kondici. Pohyb je jako vítr. Roznese živiny do nejzašších koutů těla, a tělo díky němu sílí, zpevní se, stává se neochvějným, zdravějším, jistějším. Pohyb zbavuje chmurných myšlenek, dodává radost až euforii, která se může přiblížit nirváně. Je úplně jedno, jaký pohyb provozuješ. Dělej ho pravidelně, těš se z něj a pokládej ho za základ životní cesty. Co se nehýbe, stárne a tuhne.

8. Princip - boj

Máš jen dvě možnosti jak uchopit svět a z nich si musíš jednu vybrat. Buďto půjdeš životem jako oběť, nebo jako vítěz. Zde není co dodat.

9. Princip - soucit

Soucit je spoluúčast, pochopení, uznání a odpuštění. Pokaždé, když projevíš soucit, jsi účasten a spoluodpovědný za životy jiných. Tento postoj je otevřená brána k milosti, kterou nám z vesmíru proudí požehnání.

10. Princip - vděčnost

Vděčnost je na nejvyšší příčce hodnotového žebříčku života. Bez vděčnosti nedojde k naplnění tužeb, k očekávaným změnám a jevům spokojenosti a naplněnosti. Nejvíce ze svého času odeber myšlenkám na minulost a každou tuto vteřinu věnuj vděčnosti.

Doporučení:

- chmury - pomalu dýchej, utíkej, spontánně tancuj, poskakuj, bubnuj

- nízké sebevědomí - svižněji dýchej, posiluj a zatěžuj svaly, např. fitness, různé silové sporty

- zklidnění mysli - hluboce dýchej, zpívej, tancuj, jdi plavat, prováděj yogu, čchi kung

- detoxikace - dýchej, prováděj yogu, rychlou chůzi, plavání, každodenní protahování, spontánně tancuj, zpívej si